Hypnos

Hypnos & Hypnosterapi

Certifierad Hypnosterapeut via
- SAHH - Skandinaviska Akademin för Hypnos och Hypnoterapi
- NHG - National Guild of Hypnotists
Jag är utbildad av Jack Johansen.


 

Vad är hypnos?

Hypnos är ett fullkomligt naturligt och behagligt tillstånd av ökat medvetande, inre fokusering och avslappning.
Ett tillstånd där du väljer att bli mottagare istället för avsändare, där du tillåter dig att gå in i ditt inre, du är mer fokuserat på ditt inre än det som sker i det yttre. Ordet hypnos kommer från grekiskan där den direkta översättningen är sömn och kommer ursprungligen från den grekiska sömnguden Hipnos. Det blir lite missvisande, för i det hypnotiska tillståndet använder du dina sinnen på ett mer effektivt sätt och blir mer fokuserade. Många tror att du måste vara avslappnad, men det är bara en positiv effekt av själva hypnosen. Det är fullt möjligt att både stå, gå och prata när du är i ett hypnotiskt tillstånd.

Hypnos är ett kraftfullt verktyg och fungerar mycket bra på bland annat:

 • Fobier
 • Rökavvänjning
 • Viktminskning
 • Emotionella låsningar/Trauman
 • Ångest/Oro/Stress
 • Dålig självkänsla/självförtroende
 • Koncentrationssvårigheter/fokusering
 • Sömnlöshet
 • Depression
 • Anknytningsmönster/Relationsmönster
 • Sorgterapi

 Boka din session HÄR


Infomation om hypnos

Tappar jag kontrollen i hypnos?
Nej, du kan närsomhelst välja att kliva ur det hypnotiska tillståndet. Hypnoterapeuten ”ger” inte hypnos, utan det är enbart klienten som kan tillåta sig att vara i det ändrade medvetandetillståndet. Hypnoterapeuten är bara ”vägvisaren” för klienten att ta sig dit. Det är mycket enkelt att tillåta sig att bli mottagare av informationen istället för avsändaren. När du har den information du behöver för att reda ut alla missförstånd gällande hypnos, och tilliten finns där kan du väldigt enkelt ta dig till ett mycket behagligt och underbart hypnotiskt tillstånd.
Har du inlevelseförmåga och kan använda din fantasi? Ja då kan du tillåta dig att vara i hypnos.  ”Om du vill det ska ske, kommer det att ske”.

Hur upplevs hypnos?
Det är individuellt, några känner sig helt avskärmad från omgivningen och helt inne i sin inre värld.
Andra kan känna och höra allt som sker runtomkring, men ändå komma långt in i det hypnotiska tillståndet. Andra känner inget speciellt, men tillåter sig att följa de enkla instruktioner och på så sätt vara i ett hypnotiskt tillstånd där hypnosterapi fungerar alldeles utmärkt.

Behöver vi prata länge innan vi börjar, vad ska jag berätta i förväg?
Du behöver egentligen inte berätta så mycket i förväg mer än vad du vill uppnå för resultat. Vårt medvetna sinne är bara ca 5%, alltså det vi kan tänka oss till med medvetna tankar. Hade du kunnat lösa dina problem genom att prata om dina medvetna tankar hade du löst dina problem för länge sen! Med hypnos kommer du åt dina övriga 95% som är ditt undermedvetna, det är här vi arbetar med hypnos. Se det som ett isberg, det ovanför vattenytan symboliserar våra medvetna tankar, medans vad som finns under vattenytan symboliserar vårat undermedvetna! Ingen ser hur stort isberget är under vattenytan förrän de dykt ner och sett.

Allt vi har varit med om, alla tankar vi tänkt, alla beslut vi har tagit finns lagrat i vårt undermedvetna. Många av de beslut som formar våra liv är tagna i barndomen eller tidigare än så. När vi är medvetna om det, ska vi fortsätta leva efter ett beslut som blev taget när vi var 4-5 år? När vi var så små hade vi inte de erfarenheter vi behövde för att ta ett bra beslut. Ta som exempel spindelfobi som vi inte är födda med, en mamma som är mycket rädd för spindlar ”lär” sina egna barn att spindlar är farliga genom att barnet upplever hur mamman reagerar när det finns en spindel i närheten. Ibland är det inte ens en spindel som barnet blir rädd för, barnet kanske upplever hur mamma & pappa bråkar och blir rädd, samtidigt som den ser en spindel på väggen, och rädslan hamnar på spindeln.

Hur många sessioner behöver jag?
Det går inte att säga i förväg, men ca 1 - 3 sessioner. Allt handlar om hur långt du tillåter dig att gå in i en hypnotisk upplevelse.  Vid första tillfället har vi ett inledande samtal, och om du tillåter dig att bli mentalt avslappnad och gå in i en hypnotisk upplevelse kan det räcka. Vanligt är att sen ha en uppföljande session.

Boka din session HÄR!